Forandringsledelse & medejerskab

Forandringsledelse & medejerskab

Dette forløb arbejder med at implementere strategi eller forandringer i virksomheden, ved at involvere medarbejderne, så de får en større følelse af medejerskab. Dette er en måde at lede forandring på, hvor medarbejderne udviser et langt større ansvar for virksomhedens resultater og mål, ved at de får en større forståelse for, hvordan deres egne arbejdsindsatser bidrager til en større helhed.


Når man involverer medarbejderne, får de forståelse for forretningen, virksomhedens mål og hvilke processer der skal gennemgås for at opnå dem. Hertil kommer den praktiske udførsel opgaver, både hvordan og hvorfor de udføres som de gør. Ved at involvere medarbejderne mere i virksomheden har de bedre forudsætninger for at leve op til f.eks. de spilleregler der findes for kundekontakt, internt samarbejde og overholdelse af aftaler. En sund kultur giver positive og vedvarende resultater på bundlinjen og som en bonus skaber det en højere ejerskabsfølelse hos medarbejderne.  

Et forløb resulterer i at virksomhedens værdier bliver langt mere synlige i virksomhedens daglige processer. Samtidigt bliver medarbejderne trænet i at inddrage værdierne i deres arbejde, så de bidrager til at skabe resultater i virksomheden. Resultaterne findes ofte gennem øget trivsel blandt medarbejderne, bedre struktur og orden i virksomheden og en højere kundetilfredshed.

Et forløb strækker sig typisk over tre måneder. I forløbet arbejdes der via workshops, først med virksomhedens ledelse hvor de interne og eksterne aktiviteter bliver afstemt. Næste skridt i forløbet er at implementere indholdet i resten af virksomheden. Her arbejder vi med personprofiler på medarbejderne, ændringer i virksomhedens adfærd og kultur, strukturering og indhold af møder, nedbrydelse af arbejdsprocesser, feedback og til sidst hvordan man kobler MUS-samtaler med virksomhedens økonomiske og strategiske mål.

For at forløbet kan skabe de bedste resultater vil indholdet gennem forløbet være ensartet og strømlignet. Herved får medarbejderne lettere ved at forstå og omsætte den viden og de værktøjer de modtager i forløbet. Dette giver dem langt bedre forudsætninger for at inddrage værdierne i deres hverdag og skabe gode resultater i deres arbejde og for virksomheden.

Resultaterne bør efterfølgende måles gennem trivselsmåling og måling af kundetilfredshed.  

Du tager den første kontakt