Workshops

Effektive udviklingsdage

En workshop kan være startskuddet til, at organisationen flytter sig mentalt og fysisk.

Udviklingsdage: Grønne projekter

Hvad?

Et grønt udviklingsforløb sætter skub i forståelsen af, hvad der vil sige konkret at arbejde med og implementere Grøn omstilling, FN17, Cirkulær Økonomi og Klimamål.

Hvordan?

Ved at arbejde med den grønne omstilling i et udviklingsforløb over én eller flere dage, får man som virksomhed eller organisation konkret viden om, hvilke områder inden for den grønne omstilling det giver værdi, at eksekvere på, koblet til strategi, produkter og arbejdsområde.

Hvorfor?

Med et grønt udviklingsforløb defineres konkrete indsatsområder og projekter med handleplaner som kan implementeres indenfor en 1-2 årig periode.

Udviklingsdage: For teams og samarbejde

Hvad?

At gennemføre udviklingsdage i en virksomhed eller en organisation giver fokus på teams og samarbejde skaber arbejdsrum til at koble strategiske mål, med kultur og samarbejdsformer.

Hvordan?

Udviklingsdage foregår som workshops og seminarer med virksomhedens teams, der samarbejder om at finde løsninger på at gøre kulturen og samarbejdsmetoder mere synlige, og for at skabe et fælles sprog blandt medarbejderne.

Hvorfor?

Med et fælles sprog, fælles kultur, fælles arbejdsmetoder bliver det nemmere at implementere strategiske mål, ud fra en fælles indsats og bevidsthed, både for kolleger, kunder og kommende medarbejdere.

Udviklingsdage: Forandringer på dagsordenen

Hvad?

Udviklingsdagene er tilrettelagt så fokus er på forandringer, i en virksomhed eller en organisation. De giver et konkret fokus på hvordan man skaber ejerskab, tilrettelægger implementering af en forandring og håndterer trivsel og reaktioner på forandringerne.

Hvordan?

Forløbet er tilrettelagt med en blanding af workshops og hjemmearbejde med konkrete forandringsprojekter eller -opgaver, der skal gennemføre i perioden.

Hvorfor?

Ved at inddrage medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere i forandringer, sikrer man sig, at forandringen får tid til at bundfælle sig, at den bliver arbejdet med, baseret på indflydelse og fodaftryk.

Kontakt mig for en snak om, hvad I ønsker at starte, så kan jeg bidrage til, at I kommer godt i gang

Du tager den første kontakt

Send en e-mail til
pyk@pyk.dk

Ring til mig
+45 23 25 95 43

Hvem er jeg?

Lone Jakobsgaard

I mere end 20 år har jeg arbejdet med at portrættere forskellige brancher lige fra daginstitutioner til industrivirksomheder, men også mennesker og organisationer, der har gjort eller vil gøre en forskel.
Det er min opfattelse at for at være synlig i mængden skal vi finde ind til det helt unikke, og krydre det med sagen, produktet eller nyheden. Det, der viser jeres kant og særkende.

Værdiskabelsen ligger i at man har koblet sin kommunikation til sin strategi, og tænkt den med lige fra de første spæde tanker om en forandring, teamsammensætning eller sågar lancering af et produkt. Kommunikation må aldrig blive glasur – den er en del af fundamentet.

Jeg har speciale i
  • Strategi for innovation og projekter i små og mellemstore virksomheder
  • Indfrielse af foreninger og organisationers opgaver og formål
  • Udvikling af projekter til fritid og kulturelle formål

Du tager
den første kontakt

Send en e-mail til
pyk@pyk.dk

Ring til mig
+45 23 25 95 43