Kulturanalyse2

Kulturanalyse

Kulturen er drivkraft i det daglige samarbejde, og definerer hvordan man arbejder sammen, kommunikerer med hinanden og virksomhedens evne til at lykkes med strategien. Kulturen er afgørende for, om man lykkes med det, man er sat i verden for som virksomhed. En god kultur kan aflæses på bundlinjen.

Med en kulturanalyse får I et overblik over, hvor der kan ændres og optimeres i måden I arbejder sammen på. Områder der alle har en markant indflydelse på jeres bundlinje med helt op til 47%. Analysen viser bl.a.:

 • Indblik over virksomhedens muligheder og udfordringer med bl.a. evne til at skabe struktur, udvise handlekraft, innovation og evne til at skabe et sundt arbejdsklima
 • Niveauet for samarbejde teamånd og kendskab til kolleger
 • Afdækning af om der er kobling mellem individuelle medarbejdermål til forretningens mål gennem processer så den enkelte medarbejder ved, hvordan de skal arbejde, og mest effektivt bidrager til at nå jeres mål


HVORFOR MAN BØR OVERVEJE AT FÅ GENNEMFØRT EN KULTURANALYSE

Hvis I som virksomhed ønsker at ændre på jeres arbejdskultur, hvor der er øget trivsel blandt medarbejderne eller i vil være bedre til at samarbejde og effektivt levere i forhold til strategien, vil en kulturanalyse give det bedste fundament for ændringer

En god kultur øger effektiviteten og samarbejdet, både i hverdagen og når virksomheden f.eks. står over for et generationsskifte eller forandringer f.eks. ved implementering af ny teknologi eller strategi.

Som bonus giver en god arbejdskultur medarbejderne en større ejerskabsfølelse for virksomheden og en større ansvarsfølelse for deres egne opgaver. Alt sammen er det med til at tiltrække og fastholde de gode kompetencer i virksomheden og skabe grobund for øget vækst.

Med den rette implementering har vi set forbedringer af bundlinjen på helt op til 47%.

En kulturanalyse resulterer i en handleplan, der kan opdeles i forskellige trin. Og vi kan sammensætte et forløb, der er skræddersyet til jeres aktuelle behov. Har I behov for det, hjælper vi jer med implementering.

Vi vil typisk arbejde med følgende faktorer:

 • Hjælpe ansatte med at forstå forretningen
 • Give medarbejdere finansiel information og mål
 • Udvise stærk ledelse og gennem brug af organisationens kultur og værdier
 • Koble medarbejdernes indsats med kundernes behov
 • Uddanne medarbejderne i organisationens kultur og værdier
 • Forklare og introducere nye metoder, processer og værdier
 • Integrere nye medarbejdere i organisationen
 • Medarbejderne forstår koblingen mellem forretningsmål og aflønningssystem

HVORNÅR BØR MAN OVERVEJE EN KULTURANALYSE

En kulturanalyse kan bruges som en del af medarbejderudvikling, hvor I har behov for at skærpe jeres interne arbejdsgange og -metoder. Det kan også være ved implementering af større forandringer eller forud for en ny strategi. Endelig kan det være en god ide, hvis man vil optimere på, hvordan man tager imod nye medarbejdere og hurtigst muligt får dem ’on board’ i dagligdagen.