Organisationsscreening

Organisationsscreening

En organisationsscreening giver jer et overblik over de styrker og udfordringer der kendetegner jeres virksomheds opsætning, jeres evne til at omsætte strategi, jeres kultur og ledelseskraft samt effektivitetsgraden af den interne kommunikation. Screeningen indeholder vores anbefaling, og en prioriteret liste over de 5 vigtigste punkter som vi mener, at I bør fokusere på at optimere eller fastholde.

Vaner og kultur styrer omkring 90% af den måde vi agerer på som mennesker. Derfor har det en kæmpe indflydelse på den måde vi løser opgaver og på den måde vi arbejder sammen med andre, på. Vores kultur har også en stor indflydelse på hvordan vi kommunikere, både internt i virksomheden og med omverdenen.

HVORFOR I BØR FÅ FORETAGET EN SCREENING AF JERES ORGANISATION

Med et overblik over jeres organisation, kan I lettere udvælge konkrete tiltag, der skal styrke brugen af jeres nuværende kompetencer optimalt, pege på mulige ændringer i organisationen, så den i højere grad er designet til at indfri strategien, definerer hvorledes i bliver bedre til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og ikke mindst optimere jeres interne og eksterne kommunikation.

En organisationsscreening vil give jer:

  • Overblik over nuværende kompetencer
  • Analyse af om jeres organisations set-up passer til strategi og målsætninger
  • Indsigt i jeres evne til at implementere gennem intern kommunikation
  • Bedre indsigt i jeres virksomhedskultur
  • Prioriteret handlingsplan for anbefalede ændringer

SÅDAN FORLØBER EN ORGANISATIONSSCREENING

Vi foretager interviews med en række nøglemedarbejdere. I interviewene spørger vi bl.a. indtil arbejdsopgaverne i organisationen, hvordan og hvornår medarbejderne kommunikerer internt. Derudover snakker vi også om medarbejdernes kendskab og forståelse for organisationens strategi, værdier, kultur, vision og mission. Efter interview og gennemgang i virksomheden udarbejder vi en rapport med de 5 vigtigste prioritering for jeres virksomhed og vores anbefalinger til jeres videre arbejde.

HVORNÅR BØR I FÅ LAVET EN ORGANISATIONSSCREENING

En screening af organisationen er en god ide hvis I står overfor større forandringer, udviklingsopgaver, implementering af ny strategi eller hvis der skal indføres ny teknologi.

”Vi har ikke set-uppet til at kunne løse denne opgave, eller håndtere vores udvikling på en struktureret måde”

Hvis du kan svare på, hvilke udfordringer din organisation har i morgen eller om et år, men er i tvivl om, hvem der skal løse dette eller hvordan I skal løse det, så er det tid at se på din organisation.

Du tager den første kontakt

Indtil da… et par gode råd!


  • Lav en specifik strategi for innovation og projektudvikling, som en del af din virksomhedsstrategi og dit formål, og kobl dem til eksempelvis de relevante verdensmål, så det bliver til en del af dit brand, til gavn for, dine ansatte, din organisation og dine kunder.

  • Mange gode ideer eller produkter opstår ved en fejl, så lad din organisation fejle, skab plads til legen og eksperimenterne – det kan være, at det er dem du skal leve af i morgen
  • Brug din organisation. De gode ideer findes flere steder, så skab en kultur for, at de kan komme frem.
  • Giv gerne belønning for gode ideer, sammensæt et panel, der arbejder med det
  • Lav en synlig pipeline af ideer – det smitter