Profiler & teambuilding

Profiler & teambuilding

Samarbejde og trivsel hænger uløseligt sammen, og det er afgørende for om der kan skabes gode resultater i virksomheden. Hvis ikke der er trivsel og samarbejde kan det ligeledes være svært at integrere nye medarbejdere eller fastholde dem man allerede har.

Derfor er der al mulig grund til at sikre sig at virksomheden bærer præg af samarbejde og trivsel. I denne sammenhæng er det interessant at vide, hvilke profiler man allerede har om bord, og hvilke man skal tilføre for at nå i mål med forretningens mål og strategi.


Gennem profilanalyser af medarbejderne får man et klart overblik over, hvilke styrker og udfordringer man har på holdet. Eksempelvis kan der være en medarbejder, hvis profil slet ikke bliver udnyttet godt nok, dette kan medføre at medarbejderen på sigt, måske, vil se sig om efter et nyt job. Det kan også vise sig at holdet eller gruppen er for homogen, hvor alle besidder de samme egenskaber, mens at der mangler væsentlige kompetencer og egenskaber. Dette medfører ofte at der mangler stabilitet på holdet, eller det halter med udviklingen.  

Ofte ser man at de hold der har den største produktivitet, er hold der har en meget bred profilsammensætning. Her arbejder man også ud fra devisen; at forskellighed gør stærk. For at få en større forståelse for de dynamikker der findes på holdet, er man dog nødt til at få kortlagt de forskellige medarbejderes profiltyper. 

Ved at arbejde med profilanalyser laver vi et teambuildingforløb for jer, der tager udgangspunkt i jeres aktuelle problemstillinger, eksempelvis nye opgaver, nye markeder, ny strategi, generationsskifte eller et ønske om bedre trivsel. 

Vi starter et typisk forløb med at lave personprofiler på de medarbejdere eller ledergruppen, der skal indgå i opgaven, strategiforløbet eller forandringen. Forløbet afdækker: 

  • Adfærd – typiske og foretrukne handlemønstre
  • Handlekraft, Innovation, Struktur og Sociale kompetencer
  • Mulige løsninger for hvor den enkelte kan skrue op eller ned for adfærd
  • En udviklingsplan for den enkelte, der kan indgå i den aktuelle opgave, generel medarbejderudvikling eller aktiveres i forbindelse med nye opgaver

Efter profileringen af de enkelte medarbejdere sammensætter vi et forløb, der er skræddersyet til jeres aktuelle behov, både på kort eller langt sigt. Igennem forløbet faciliterer vi jeres rejse fra udvikling til implementering, med fokus på mennesker, proces og handleplaner. Sammen skaber de, de ønskede resultater i afdelingen eller i hele virksomheden.

Du tager den første kontakt