Udviklingsforløb – Mennesker – Organisationer

Udviklingsforløb · Mennesker · Organisationer

Måden man er sammen på og kommunikerer med hinanden på, skal hvis det skal fungere, spejle virksomhedens værdisæt. Det fungerer bedst, hvis det er nemt for de ansatte at forstå, hvordan man kan indgå i en organisation, så arbejdsdagen er præget af trivsel, motivation og en mulighed for at udvikle sig og bruge sine forskellige kompetencer.

Forskellighed gør stærk, og et stærkt hold er sammensat af forskellige profiler og en kultur, hvor det at være forskellige er sat på dagsordenen, så man kan udvikle forretningen mest muligt.

Organisationer, hvor kommunikation og kultur har et struktureret fokus på forskellighed, kreativitet og udvikling klarer sig bedre. Både til at tiltrække og fastholde de stærkeste kompetencer, men det kan også ses på bundlinjen.

Jeg kan facilitere og støtte jeres udviklingsforløb med at opnå en kultur, hvor der skabes resultater, er trivsel og bringer stærke kompetencer i spil. Om det er et længerevarende projekt eller et kort forløb er ikke så afgørende. Ethvert lille skridt er et skridt mod en forandring. Lad os få en snak om jeres behov, mål, udfordringer og styrker.

Du tager den første kontakt

Indtil da… et par gode råd!


  • Sæt en retning og klare mål – og begrund, hvorfor ”vi skal flytte os”

  • Gør det klart hvorfor de er med, og hvad deres rolle er – husk rollen kan skifte, så vær i dialog
  • Hav fokus på, hvad der skaber positiv opfattelse af virksomheden eller organisationen – eksempelvis verdensmål og grøn omstilling
  • Involvér dine medarbejdere eller øvrige kolleger organisationen så tidligt som muligt i udviklingsprojekter