Forløb

Udvikling
og forandring
i organisationen

Vi arbejder med at implementere strategi eller forandringer i virksomheden ved at involvere medarbejderne.

Ved at medarbejderne får større forståelse for, hvordan deres egne arbejdsindsatser bidrager i en større helhed, giver det en større følelse af medejerskab.

Det vil give et langt større ansvar for fælles resultater og mål.

Forandringsledelse og medejerskab

Involver medarbejderne, så de får en forståelse for forretningen og for virksomhedens mål

Når medarbejderne bliver involveret i virksomhedens mål, får de forståelse, hvilke processer der skal gennemgås for at nå målene. Hertil kommer den praktiske udførsel opgaver, både hvordan og hvorfor de udføres som de gør. Ved at involvere medarbejderne mere i virksomheden har de bedre forudsætninger for at leve op til f.eks. de spilleregler der findes for kundekontakt, internt samarbejde og overholdelse af aftaler. En sund kultur giver positive og vedvarende resultater på bundlinjen og som en bonus skaber det en højere ejerskabsfølelse hos medarbejderne.

Et forløb resulterer i at virksomhedens værdier bliver langt mere synlige i virksomhedens daglige processer.

Samtidigt bliver medarbejderne trænet i at inddrage værdierne i deres arbejde, så de bidrager til at skabe resultater i virksomheden. Resultaterne findes ofte gennem øget trivsel blandt medarbejderne, bedre struktur og orden i virksomheden og en højere kundetilfredshed.

Kommunikationen skal spejle virksomhedens værdisæt

Hvis kommunikationen i organisationen skal fungere, skal kommunikationen afspejles i virksomhedes værdisæt – og omvendt.

Det fungerer bedst, hvis det er nemt for de ansatte at forstå, hvordan man kan indgå i en organisation, så arbejdsdagen er præget af trivsel, motivation og en mulighed for at udvikle sig og bruge sine forskellige kompetencer.

Forskellighed gør stærk, og et stærkt hold er sammensat af forskellige profiler og en kultur, hvor det at være forskellige er sat på dagsordenen, så man kan udvikle forretningen mest muligt.

Organisationer, hvor kommunikation og kultur har et struktureret fokus på forskellighed, kreativitet og udvikling klarer sig bedre. Både med at tiltrække og fastholde de stærkeste kompetencer, men det kan også ses på bundlinjen.

Et forløb i udvikling og forandring

Forskellighed gør stærk

Organisationer, hvor kommunikation og kultur har et struktureret fokus på forskellighed, kreativitet og udvikling klarer sig bedre

Få overblik over styrker og udfordringer i organisationen

Organisationsscreening

En organisationsscreening giver jer et overblik over de styrker og udfordringer der kendetegner jeres virksomheds opsætning, jeres evne til at omsætte strategi, jeres kultur og ledelseskraft samt effektivitetsgraden af den interne kommunikation. Screeningen indeholder vores anbefaling, og en prioriteret liste over de 5 vigtigste punkter som vi mener, at I bør fokusere på at optimere eller fastholde.

Vaner og kultur styrer omkring 90% af den måde vi agerer på som mennesker. Derfor har det en kæmpe indflydelse på den måde vi løser opgaver og på den måde vi arbejder sammen med andre, på. Vores kultur har også en stor indflydelse på hvordan vi kommunikere, både internt i virksomheden og med omverdenen.

Hvorfor bør I vælge en organisationsscreening?

Med et overblik over jeres organisation, kan I lettere udvælge konkrete tiltag, der skal styrke brugen af jeres nuværende kompetencer optimalt, pege på mulige ændringer i organisationen, så den i højere grad er designet til at indfri strategien, definerer hvorledes i bliver bedre til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og ikke mindst optimere jeres interne og eksterne kommunikation.

En organisationsscreening vil give jer:

  • Overblik over nuværende kompetencer
  • Analyse af om jeres organisations set-up passer til strategi og målsætninger
  • Indsigt i jeres evne til at implementere gennem intern kommunikation
  • Bedre indsigt i jeres virksomhedskultur
  • Prioriteret handlingsplan for anbefalede ændringer

Sådan forløber en organisationsscreening

Vi foretager interviews med en række nøglemedarbejdere. I interviewene spørger vi bl.a. indtil arbejdsopgaverne i organisationen, hvordan og hvornår medarbejderne kommunikerer internt. Derudover snakker vi også om medarbejdernes kendskab og forståelse for organisationens strategi, værdier, kultur, vision og mission. Efter interview og gennemgang i virksomheden udarbejder vi en rapport med de 5 vigtigste prioritering for jeres virksomhed og vores anbefalinger til jeres videre arbejde.

Hvornår bør I få lavet en organisationsscreening?

En screening af organisationen er en god ide hvis I står overfor større forandringer, udviklingsopgaver, implementering af ny strategi eller hvis der skal indføres ny teknologi.

”Vi har ikke set-uppet til at kunne løse denne opgave, eller håndtere vores udvikling på en struktureret måde”

Hvis du kan svare på, hvilke udfordringer din organisation har i morgen eller om et år, men er i tvivl om, hvem der skal løse dette eller hvordan I skal løse det, så er det tid at se på din organisation.

Jeg kan facilitere og støtte jeres udviklingsforløb,
hvor der skabes resultater, bedre trivsel, og hvor kompetencer bringes i spil.

Om det er et længerevarende projekt eller et kort forløb er ikke så afgørende. Ethvert lille skridt er et skridt mod en forandring. Lad os få en snak om jeres behov, mål, udfordringer og styrker.

Du tager den første kontakt

Send en e-mail til
pyk@pyk.dk

Ring til mig
+45 23 25 95 43

Innovation, projektudvikling og fundraising

Hvor ofte har man ikke hørt ”Det er en knaldgod idé, – det skal jeg gøre, når jeg får tid til det”. Problemet er bare alt for ofte, at man ikke får den tid.

Innovation er nødvendig for at du kan skabe forandringer, og forandringer skal der til for at du kan flytte din forretning. Innovation og projektudvikling skal sættes i system, så det får lige så stor opmærksomhed som almindelig drift.

Om det er datadreven innovation, kreative hjerners pludselige indskydelser eller fejl, der viser sig, at kunne bruges til produktudvikling eller noget helt andet er ikke afgørende. Det afgørende er, at man har en fokuseret tilgang, evner at gribe ”guldkornene” og skaber plads til det i hverdagen.

I min optik er innovation og projektudvikling ét af de første step i forhold til at kunne udvikle din organisation, forening eller dit projekt, og det kræver et strategisk fokus for at du kan indfri det potentiale, der ligger i din ide.

I samarbejde med mig vil I kunne få etableret en strategi for innovation– og projektudvikling. Jeg kan bidrage til at modne jeres ideer, etablere dem i projekter, og er der behov for det kan jeg også hjælpe jer med fundraising, eller at finde frem til de rette puljer, hvor der kan findes en medfinansiering.

Hvem kan ikke svare ja til et ønske om at ”brænde igennem” på den gode måde i medierne, hos kunderne eller i den interne kommunikation?

Det vil de fleste, men hvordan gør man det, så det ikke bliver for fladt og i virkeligheden kan passe på de 99%

Hvem er jeg?

Lone Jakobsgaard

I mere end 20 år har jeg arbejdet med at portrættere forskellige brancher lige fra daginstitutioner til industrivirksomheder, men også mennesker og organisationer, der har gjort eller vil gøre en forskel.
Det er min opfattelse at for at være synlig i mængden skal vi finde ind til det helt unikke, og krydre det med sagen, produktet eller nyheden. Det, der viser jeres kant og særkende.

Værdiskabelsen ligger i at man har koblet sin kommunikation til sin strategi, og tænkt den med lige fra de første spæde tanker om en forandring, teamsammensætning eller sågar lancering af et produkt. Kommunikation må aldrig blive glasur – den er en del af fundamentet.

Jeg har speciale i
  • Strategi for innovation og projekter i små og mellemstore virksomheder
  • Indfrielse af foreninger og organisationers opgaver og formål
  • Udvikling af projekter til fritid og kulturelle formål

Senest i samarbejde med

Du tager
den første kontakt

Send en e-mail til
pyk@pyk.dk

Ring til mig
+45 23 25 95 43