Personprofilanalyser

Sæt fokus på forskellighed i samarbejde

Samarbejdsrelationerne bliver bedre, og vi får en mere rummelig samarbejdskultur, når vi anvender personprofiler til at sammensætte det helt rigtige team.

Jeg arbejder med tre forskellige personprofilværktøjer:

E-stimate
TT38 Talenttest
Enneagram

Et klart overblik over styrker og udfordringer

Der er al mulig grund til at sikre, at virksomheden bærer præg af samarbejde og trivsel. I den sammenhæng er personprofilanalyser interessante værktøjer.

Gennem profilanalyser af medarbejderne får man et klart overblik over, hvilke styrker og udfordringer man har på holdet. Eksempelvis kan der være en medarbejder, hvis profil slet ikke bliver udnyttet godt nok, dette kan medføre at medarbejderen på sigt, måske, vil se sig om efter et nyt job. Det kan også vise sig at holdet eller gruppen er for homogen, hvor alle besidder de samme egenskaber, mens at der mangler væsentlige kompetencer og egenskaber. Dette medfører ofte at der mangler stabilitet på holdet, eller det halter med udviklingen.  

Ofte ser man at de hold der har den største produktivitet, er hold der har en meget bred profilsammensætning. Her arbejder man også ud fra devisen; at forskellighed gør stærk. For at få en større forståelse for de dynamikker der findes på holdet, er man dog nødt til at få kortlagt de forskellige medarbejderes profiltyper. 

Ved at arbejde med profilanalyser laver vi et teambuildingforløb for jer, der tager udgangspunkt i jeres aktuelle problemstillinger, eksempelvis nye opgaver, nye markeder, ny strategi, generationsskifte eller et ønske om bedre trivsel. 

Jeg arbejder med tre forskellige personprofilværktøjer

E-stimate

Enten som en 5-faktor, der også afdækker dark sides eller interpersonel på afdelinger, teams eller individer.

TT38 Talenttest

TT38 afdækker i prioriteret rækkefølge top 5-7 talenter, hvor der er umiddelbar styrke, men også 3-5 udfordrende områder, der ikke ligger naturligt for kandidaten.

Enneagram

Enneagrammet, der rummer ni forskellige persontyper, er gode til teams, den hurtige gennemgang, forståelse og øget samarbejde.

Et forløb med personprofilanalyser

Vi starter et typisk forløb med at lave personprofiler på de medarbejdere eller ledergruppen, der skal indgå i opgaven, strategiforløbet eller forandringen. Forløbet afdækker: 

  • Adfærd – typiske og foretrukne handlemønstre
  • Handlekraft, Innovation, Struktur og Sociale kompetencer
  • Mulige løsninger for hvor den enkelte kan skrue op eller ned for adfærd
  • En udviklingsplan for den enkelte, der kan indgå i den aktuelle opgave, generel medarbejderudvikling eller aktiveres i forbindelse med nye opgaver

Vi afdækker organisationens behov

Efter profileringen af de enkelte medarbejdere sammensætter vi et forløb, der er skræddersyet til jeres aktuelle behov, både på kort eller langt sigt. Igennem forløbet faciliterer vi jeres rejse fra udvikling til implementering, med fokus på mennesker, proces og handleplaner.

Du tager den første kontakt

Send en e-mail til
pyk@pyk.dk

Ring til mig
+45 23 25 95 43

Fordele ved at anvende personprofiler

Hvem er jeg?

Lone Jakobsgaard

I mere end 20 år har jeg arbejdet med at portrættere forskellige brancher lige fra daginstitutioner til industrivirksomheder, men også mennesker og organisationer, der har gjort eller vil gøre en forskel.
Det er min opfattelse at for at være synlig i mængden skal vi finde ind til det helt unikke, og krydre det med sagen, produktet eller nyheden. Det, der viser jeres kant og særkende.

Værdiskabelsen ligger i at man har koblet sin kommunikation til sin strategi, og tænkt den med lige fra de første spæde tanker om en forandring, teamsammensætning eller sågar lancering af et produkt. Kommunikation må aldrig blive glasur – den er en del af fundamentet.

Jeg har speciale i
  • Strategi for innovation og projekter i små og mellemstore virksomheder
  • Indfrielse af foreninger og organisationers opgaver og formål
  • Udvikling af projekter til fritid og kulturelle formål

Du tager
den første kontakt

Send en e-mail til
pyk@pyk.dk

Ring til mig
+45 23 25 95 43